საზოგადოებრივი კოლეჯი "აღმაშენებელი"

სიახლეები

2014-07-04
ადმინისტრაციის განცხადება
2014-02-26

სასწავლო პროცესის განახლება

2013-09-20
საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს პროფესიულ სტუდენტთა მიღებას

 

2013-08-23
საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს პროფესიულ სტუდენტთა მიღებას

ისწავლეთ ჩვენთან და გახდით თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი მაღალი კომპეტენციის მქონე, შიდა და საგარეო  შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები...

2012-09-19
საზოგადოებრივი კოლეჯი აღმაშენებელი ავტორიზებულია

2012 წლის 18 სექტემბრის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით...

2012-09-11
ავტორიზაციის ექსპერტთა ვიზიტი
2012-09-02
საზოგადოებრივი კოლეჯი ”აღმაშენებელი” ავტორიზაციის პროცესშია

საზოგადოებრივი კოლეჯის სტატუსის მოპოვების მიზნით...